Abba Pater Music


Jedynym sensem i celem istnienia zespołu Abba Pater Music jest uwielbienie Boga Ojca. Chcemy Jemu oddawać cześć w Kościele wraz z naszymi braćmi. Dlaczego? Bo zostaliśmy stworzeni, by Go uwielbiać, by łączyć się z chórem Aniołów i Świętych, którzy bezustannie śpiewają „Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów”.

Pragnienie uwielbienia Boga skupiło grupę muzyków od wielu lat służących w Kościele śpiewem, grą, pisaniem muzyki. Początków zespołu Abba Pater Music należy szukać w Festiwalu ABBA PATER i w jego Wielkim Koncercie Uwielbienia (rok 2007). Wtedy podczas uwielbienia zgromadziło się na scenie kilkaset osób: chór, soliści, zespół instrumentalny, orkiestra symfoniczna. W końcu po wielu latach zdobywania doświadczenia na niwie muzyki liturgicznej i śpiewów uwielbienia (było to pod koniec roku 2014) pojawiła się konkretna myśl o stworzeniu zespołu, który wiernie i regularnie będzie prowadził muzyczne uwielbienie.

I tak – dzięki Bożej łasce – wiernie stajemy tam, gdzie Bóg nas wzywa. A wzywa często i do bardzo wielu miejsc – przede wszystkim od początku roku 2016 w każdą trzecią niedzielę miesiąca zwołuje nas na Kaliskie Wieczory Uwielbienia. To modlitwa w intencji jedności w Kościele, w której uczestniczą kaliskie wspólnoty. W centrum tych spotkań jest Eucharystia, po której dalej chwalimy Boga pieśniami uwielbienia.

Podczas Świętej Liturgii modlimy się tradycyjnymi pieśniami naszego Kościoła, a po jej zakończeniu wykorzystujemy nowe – znane i mniej znane – piosenki uwielbienia. Najczęściej są to utwory oparte na biblijnych psalmach ubrane w nasze melodie i opracowania.

Pełniąc wolę Boga Ojca chcemy Mu służyć najlepiej, jak potrafimy, dlatego wspólnym marzeniem jest nieustanny rozwój zespołu. Dążymy do coraz doskonalszego brzmienia, chcemy grać z najlepszymi muzykami, chcemy wydawać płyty z muzyką uwielbienia. Wierzymy, że tak będzie, bo On tego chce. Prosimy o modlitwę, byśmy potrafili trwać w Jego łasce.

Założycielem i liderem zespołu jest Jakub Tomalak, opiekunem duchowym ks. Grzegorz Mączka.

Źródło : http://www.abbapater.pl/o-apm